Termeni şi condiţii servicii

 1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

Memo– este denumirea comercială a S.C. Memo Consult KR S.R.L– , persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Bucureşti, Str. Stelea Spătarul nr. 10, ap. 7, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/14765/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO16761466.

Vânzător – S.C. Memo Consult KR S.R.L.

Client/Participant/Utilizator – persoană fizică / persoană juridică care se înregistrează pe site şi efectuează o comandă, care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Memo (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Memo şi acesta şi care necesită înregistrarea şi utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de site, şi care , prin finalizarea procesului de înregistrare, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

Site – domeniul www.metodasilva.rowww.memoconsult.rowww.antistres.rowww.rajko.rowww.3pe.ro

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Servicii de pe Site.

Servicii – orice serviciu/servicii, documente menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului. In general, prin serviciu se intelege dreptul cumparatorului/utilizatorului/clientului de a participa la diverse evenimente/conferinte/intalniri organizate pe diverse teme de catre Memo Consult KR SRL, acesta avansand toate cheltuielile de organizare;

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului.

Conţinut

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conţinutul oricărui e-mail trimis Clienţilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale. Partile declara ca modalitatea de colaborare si conditiile colaborarii sunt reglementate de „termeni si conditii”.

2.2. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica Serviciile (structura lor, perioada de organizare, etc.) din Comandă. Dacă modifică Serviciile din Comandă va anunţa in prealabil Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii. In cazul in care clientul nu raspunde la e-mail-ul transmis in termen de 24 ore, vanzatorul va returna suma achitată.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client.

Pentru motive justificate Memo îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Utilizatorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Memo. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii Memo, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin email, poştă, acestea fiind menţionate pe site la secţiunea ‘’Contact’’. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Memo poate publica pe Site informaţii despre promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil sau locurilor libere pentru un curs.

3.4. Toate tarifele aferente Serviciilor (reprezentate de cursuri, seminarii, evenimente, conferinte, etc.) prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.

3.5. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

3.6 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

4.1. Conţinutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Memo , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

4.2. Utilizatorului/Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Memo, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Memo asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Memo.

4.3. Orice Conţinut la care Utilizatorul/Clientul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între Memo şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Memo cu referire la acel Conţinut.

4.4. Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. În cazul în care Memo conferă Utilizatorului/Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Utilizatorul/Clientul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea Memo pentru respectivul Utilizator/Client sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. SUNT INTERZISE ÎNREGISTRĂRILE AUDIO ŞI VIDEO ALE  CURSURILOR, SEMINARIILOR, WORK-SHOPURILOR ŞI EVENIMENTELOR ORAGANIZATE ŞI/SAU SUSŢINUTE DE CĂTRE MEMO.

 1. COMANDA

5.1. Utilizatorul/Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitaţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există loc/locuri disponibile pentru aceasta. Adăugarea unui Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online;

5.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Memo, în cazul plaţii online;

5.4.3. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

5.5. Raporturile comerciale dintre client şi Memo sunt reglementate de prin prezentul document: „termeni si conditii”.

5.5.1. În situaţia în care din motive obiective neprevăzute  de natura medicala/decese/nasteri, Participantul/Clientul nu poate participa la un serviciu (eveniment, curs, work-shop, conferinta, etc.) achitat şi programat, iar acesta isi anunta absenta cu 3 zile inaintea datei evenimentului, atunci Clientul/Participantul are dreptul de a se reprograma la un alt curs ce va fi tinut in cursul unui an sau are dreptul de a cere returnarea contravalorii participarii dar numai daca participantul/clientul prezinta inscrisuri doveditoare emise de autoritatile competente. Daca participantul doreste sa se reprogrameze atunci trebuie sa faca demersurile necesare in urmatoarele 10 zile evenimentului la care nu a parcipat. Atunci cand Clientul/Participantul nu respecta termenele mentionate mai sus sau daca nu se reprogrameaza in decursul unui 1 an de zile, acesta nu mai are dreptul de a reprograma si implicit pierde suma de bani. In orice situatie suma de bani achitata pentru biletul de participare/dreptul de participare nu se returneaza. Clientul declara ca a luat cunostinta de faptul ca odata ce a achitat suma de bani reprezentand participarea la cursuri/seminarii/colocvii/evenimente, contractul dintre acesta si organizator a inceput sa se deruleze, organizatorul realizand operatiuni specifice garantarii locului participantului: plata prezentatori/speaker-i, inchiriere sala evenimente, catering (acolo unde este cazul), etc.

5.5.2. Prin exceptie de la art. 5.5.1, atunci cand vanzatorul/organizatorul ofera si organizeaza, iar cumparatorul/clientul cumpara/achizitioneaza un drept de participare/bilet/etc la un eveniment special (cursurile speciale sunt cele care pot fi invitaţi si/sau din exteriorul staff-ului Memo şi sunt organizate ocazional), clientul care nu se poate prezenta pierde dreptul de a se reprograma la un alt eveniment/conferinta/etc si implicit costul biletului/dreptului de participare precum si dreptul de a cere restituirea sumei de bani. Clientul a fost informat si cunoaste despre aceasta imprejurare luand act ca pentru aceste situatii strict speciale taxele de participare achitate sunt avansate in strainatate pentru achitarea onorariilor prezentatorilor/speaker-ilor/etc. fara de care acestia nu se pot prezenta la eveniment si din acest considerent organizatorul nu poate returna sumele de bani reprezentand contravaloarea participarii chiar si daca exista un motiv obiectiv neprevazut asa cum a fost prezentat in cadrul art. 5.5.1.

 1. 6. SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;

6.1.3. furnizarea de servicii (organizarea de evenimente, seminarii, cursuri, work-shop-uri, etc) al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

6.1.4. Clientul/participantul declara ca a luat cunostinta de toate prevederile prezentului act, ca s-a informat in detaliu despre conditiile colaborarii, ale organizarii evenimentului, despre drepturile sale si obligatiile sale asa incat prin plata contravalorii evenimentului considera incheiat „contractul” cu organizatorul. Mai mult decat atat, clientul/participantul cunoaste faptul ca odata achitata contravaloarea participarii la evenimente organizatorului, isi manifesta acordul ca dispozitiile contractuale sa opereze (contractul incepand sa fie executat) intrucat organizatorul trebuie sa achite toate cheltuielile privind prezenatatorii/speaker-ii/vorbitorii/etc, privind locul tinerii evenimentului, a serviciilor de catering (acolo unde este cazul), etc.

 1. CONFIDENŢIALITATE

7.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizator/ Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Memo nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, daca legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.4. Prin înscrierea în baza de date a Memo, Utilizatorul/ Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai Memo: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Memo poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

 1. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele Memo sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de Memo. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

8.2. În momentul în care, Clientul se înregistrează pe site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Memo în acest sens.

8.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.

8.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 1. 9. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Preţurile Serviciilor afişate în cadrul site-ului, includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

9.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conţine Servicii vândute de Memo, prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele de înregistrare şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Clientul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

9.6. În cazul în care primirea facturilor întârzie mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@metodasilva.ro

9.7. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile Memo şi nici nu vor fi stocate de către Memo sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este MobilPay- Sc Netopia SRL, identificata cu J40/9170/2003; CUI: RO15565496

 1. REALIZAREA SERVICIILOR/PARTICIPAREA LA EVENIMENT

10.1. Vânzătorul/Organizatorul se obligă să livreze/organizeze serviciile comandate şi achitate. Vânzătorul/organizatorul îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor, cu o notificare prealabilă.

10.2. Vânzătorul/organizatorul va organiza Serviciile/evenimentele numai pe teritoriul României.

10.3. Taxele poştale cad în sarcina Clientului.

 1. RĂSPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data înregistrării şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

11.3. Ulterior înregistrării, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

11.4. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către Memo, aceştia fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor de la data afişării în Site. Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăţi online.

11.5. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea conţinutului şi/sau plasarea comenzilor/ Utilizatorul/Clientul confirmă că a citit atent cele de mai sus, a înţeles conţinutul şi este de acord cu toate condiţiile.

11.6. Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/sau Serviciul achiziţionat, Clienţii au la dispoziţie adresa de email : office@metodasilva.ro. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Memo este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 31785.

12.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Memo are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

12.3. Scopul colectării datelor este: , informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor şi Serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Clientului.

12.4. Prin completarea datelor în formularul de înregistrare şi/sau de Comandă Clientul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Memo, înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 31785, şi îşi da acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către Memo , afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Memo, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Memo atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.

12.5. Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţa de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

12.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Str. Stelea Spătarul 10, ap. 7, sect.3, Bucureşti, vă puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

12.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Stelea Spătarul nr. 10, ap. 7, sect.3, Bucureşti, vă puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor.

12.8. De asemenea, Memo poate furniza datele Clientului cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi Serviciilor noastre, asiguratori.

12.9. Informaţiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. FORŢĂ MAJORĂ

13.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parţilor şi care nu poate fi evitat.

13.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Memo şi Utilizatori/Clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti, in prima instanta Judecatoria sector 2, respectiv Tribunalul Bucuresti.

Termeni şi condiţii bunuri

 1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

Memo – este denumirea comercială a S.C. Memo Consult KR S.R.L– , persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Bucureşti, Str. Stelea Spătarul nr. 10, ap. 7, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/14765/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO16761466.

Vânzător – S.C. Memo Consult KR S.R.L.

Client/Utilizator – persoană fizică /persoană juridică care se înregistrează pe site şi efectuează o comandă, care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Memo (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Memo şi acesta şi care necesită înregistrarea şi utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de site, şi care, prin finalizarea procesului de înregistrare, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

Site – domeniul www.metodasilva.rowww.memoconsult.rowww.antistres.rowww.rajko.ro; www.3pe.ro

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia să de a achiziţiona Bunuri.

Bun/bunuri – orice produs menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului.

Conţinut

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conţinutul oricărui e-mail trimis Clienţilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Pentru motive justificate, in cazul in care nu mai exista pe stoc bunurile comandate sau cantitatea dorita, Vanzatorul va informa Cumparatorul de aceasta imprejurare. Cumparatorul trebuie sa raspunda in 24 de ore informandu-l pe Vanzator de modificarea comenzii. Daca cumparatorul nu raspunde in termenul mentionat, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă adaptand-o la stocul existent, iar daca va exista o suma achitata in plus o va returna cumparatorului. In cazul in care, bunul nu mai exista pe stoc il va informa pe client caz in care comanda va fi anulata, iar daca pretul a fost achitat il va restitui.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client.

Pentru motive justificate Memo îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Utilizatorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Memo. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii Memo, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin email, poştă, acestea fiind menţionate pe site la secţiunea ‘’Contact’’. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Memo poate publica pe Site informaţii despre promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.

3.5. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

3.6 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI

     INDUSTRIALĂ

4.1. Conţinutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Memo, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

4.2. Utilizatorului/Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Memo, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Memo asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Memo.

4.3. Orice Conţinut la care Utilizatorul/Clientul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între Memo şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Memo cu referire la acel Conţinut.

4.4. Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. În cazul în care Memo conferă Utilizatorului/Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Utilizatorul/Clientul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea Memo pentru respectivul Utilizator/Client sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. SUNT INTERZISE REALIZAREA DE COPII ALE BUNURILOR CUMPARATE PRIN INTERMEDIUL VANZATORULUI;

 1. COMANDA

5.1.Utilizatorul/Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitaţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online;

5.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Memo, în cazul plaţii online;

5.4.3. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

5.5. Raporturile comerciale dintre client şi Memo sunt reglementate de Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 34/2014, privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă.

5.5.1. Dreptul de retragere apartinand cumparatorului/client si

obligatiile corelative Clientul, odata lansata/acceptata comanda si achitat

pretul, declara ca a fost informat despre caracteristicile produsului, de

identitatea furnizorului, adresa sa postala, de pretul total al produselor,

modalitatile de livrare/plata/executare precum si de dreptul sau de a se

retrage si costul suportat de client aferent returnarii produsului, etc., in

general clientul declara ca a luat cunostinta de drepturile sale conferite

de art. 6 siurmatoarele din OUG 34/2014.

5.5.2. Clientul beneficiaza de dreptul sau de retragere pe o perioada de 14 zile calendaristice suportand costurile privind returnarea produselor. Termenul de 14 zile incepe sa curga de la data cand clientul a intrat in posesia produsului sau in cazul in care sunt comanda sa presupune livrari multiple, la data cand a intrat in posesia ultimului produs.

5.5.3.Pentru a se retrage, clientul este obligat sa transmita in termenul de 14 zile calendaristice o declaratie neechivoca in care isi exprima decizia de retragere din contract, asumandu-si costurile returnarii.

5.5.4. Clientul suportă costurile legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri. Clientul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor va fi adusa la cunostinta clientului de catre furnizor.

 1. BUNURI PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE

    RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.1. furnizarea de Bunuri al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

6.1.2. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate ale Clientului sau personalizate în mod clar;

6.1.3. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

6.1.4. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

6.1.5. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 1. CONFIDENŢIALITATE

7.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizator/ Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Memo nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, daca legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.4. Prin înscrierea în baza de date a Memo, Utilizatorul/ Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai Memo: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Memo poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

 1. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele Memo sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de Memo. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

8.2. În momentul în care, Clientul se înregistrează pe site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Memo în acest sens.

8.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.

8.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 1. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Preţurile Bunurilor afişate în cadrul site-ului, includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

9.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de Memo, prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele de înregistrare şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Clientul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

9.6. În cazul în care primirea facturilor întârzie mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@metodasilva.ro

9.7 Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile Memo şi nici nu vor fi stocate de către Memo sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

9.8. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este MobilPay- Sc Netopia SRL, identificata cu J40/9170/2003; CUI: RO15565496

 1. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile sau serviciile comandate şi achitate.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul României.

10.4. Taxele poştale/curierat cad în sarcina Clientului.

 1. RĂSPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data înregistrării şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

11.3. Ulterior înregistrării, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

11.4.Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către Memo, aceştia fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor de la data afişării în Site. Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăţi online.

11.5. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea conţinutului şi/sau plasarea comenzilor/ Utilizatorul/Clientul confirmă că a citit atent cele de mai sus, a înţeles conţinutul şi este de acord cu toate condiţiile.

11.6. Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/sau Serviciul achiziţionat, Clienţii au la dispoziţie adresa de email : office@metodasilva.ro. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Memo este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 31785.

12.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Memo are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

12.3. Scopul colectării datelor este: informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor şi Serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Clientului.

12.4. Prin completarea datelor în formularul de înregistrare şi/sau de Comandă Clientul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Memo, înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 31785, şi îşi da acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către Memo , afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Memo, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Memo atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.

12.5. Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţa faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

12.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Str. Stelea Spătarul 10, ap. 7, sect.3, Bucureşti, vă puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

12.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Stelea Spătarul nr. 10, ap. 7, sect.3, Bucureşti, vă puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor.

12.8. De asemenea, Memo poate furniza datele Clientului cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi Serviciilor noastre, asiguratori.

12.9. Informaţiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. FORŢĂ MAJORĂ

13.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parţilor şi care nu poate fi evitat.

13.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICTIA

14.1 Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Memo şi Utilizatori/Clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Mun Bucuresti, in prima instanta Judecatoria sector 2, respectiv Tribunalul Bucuresti.